Агенция за право и финанси
Как да решаваме наказателноправни казуси
Дата: 27 март 2017 г. Място: в гр. София, ул. "Бисер" 2, зала "Лозенец" (близо до НДК)
Изграждане и управление на вътрешно-фирмена система за защита от измами, кражби и корупция
Дата: 11 и 12 май 2017 г. Място: гр. София, Бизнес център – бул. „Витоша“ 164
Промените в Закона за устройството на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър
Дата: 27 и 28 април 2017 г. Място: гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата)

Новини:

ifa

Международната данъчна асоциация – същност и мисия

Първата Международна Конференция на International Fiscal Association (IFA) в България ще се проведе на 18 и 19 май 2017г. в ...
Прочетете повече
rp_obshtestveni_porychki_o_-300x168.jpg

Ето как Правилникът за прилагане на ЗОП доразвива новата правна уредба на обществените поръчки

          Най-късно до 15 април т.г. Правилникът за прилагане на ЗОП трябва да бъде действаща част ...
Прочетете повече
photo_verybig_1443681

Такси в абсолютен размер вместо пропорционалните при обжалване на процедури за обществени поръчки

Проектът на новата Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените ...
Прочетете повече
taksi

Таксиметровите превози на пътници – само от регистрирани търговци

От 1 април 2016 г. отпада досегашната възможност таксиметровите превози на пътници да се извършват от нерегистрирани лица - от ...
Прочетете повече
mins

Предстои задължителна пререгистрация на всички фондации и сдружения с нестопанска цел

Пререгистрация на всички юридически лица с нестопанска цел и на клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ в България предвижда Министерският съвет в ...
Прочетете повече
as

1 ден е вече законовият срок за регистрация на ново търговско дружество от Агенцията по вписванията

 Изтече крайният срок, до който Агенцията по вписванията трябваше да приведе дейността си в съответствие с новите изисквания, въведени в ...
Прочетете повече