Агенция за право и финанси
Имуществена отговорност на управителите, собствениците, съдружниците и акционерите по ТЗ, ДОПК и ЗАНН
Дата: 23 и 24 ноември 2017 г. Място: Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2
Промените в Гражданския процесуален кодекс, в сила от 31 октомври 2017 г.
Дата: 7 и 8 декември 2017 г. Място: Перформ Бизнес център – Площад  „Позитано“ 2
Промените в Закона за устройството на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър
Дата: 27 и 28 април 2017 г. Място: гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата)