Агенция за право и финанси
Как да решаваме наказателноправни казуси
Дата: 27 март 2017 г. Място: в гр. София, ул. "Бисер" 2, зала "Лозенец" (близо до НДК)
Изграждане и управление на вътрешно-фирмена система за защита от измами, кражби и корупция
Дата: 11 и 12 май 2017 г. Място: гр. София, Бизнес център – бул. „Витоша“ 164
Промените в Закона за устройството на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър
Дата: 27 и 28 април 2017 г. Място: гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата)