Агенция за право и финанси

Първата Международна Конференция на International Fiscal Association (IFA) в България ще се проведе на 18 и 19 май 2017г. в София. До събитието остават броени дни, а интересът към него расте с всеки ден. Представители на законодателните органи и специалисти от на различни държави в Европейският съюза ще говорят за това какви са проблемите по проекта BEPS, как могат да бъдат подобрени данъчните практики в страните-членки и още редица актуални теми.

Организацията на събитието протича с пълната подкрепа на Сдружение ИФА Бранч България – българското представителство на Международната данъчна асоциация. По тази причина председателя на структурата у нас, адв. Валентин Савов, е човекът, който може да разкаже най-ясно за целите на IFA както в международен, така и в локален аспект.

Международната данъчна или Международната фискална асоциация (International Fiscal Association) е създадена през 1938г. със седалище в Кралство Нидерландия. Тя е единствената неправителствена и несекторна международна организация, занимаваща се с данъчни въпроси, при това вече след близо 80 години от нейното основаване. Сред основните й цели са проучването и развитието на международното и сравнителното право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право, финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане, както и редица други въпроси с подобно направление. Днес членовете наброяват повече от 12 500, като имайте предвид, че това е представителност от 116 различни държави. В около 70 страни IFA има установена и развита клонова структура, какъвто клон съществува и в България –  Ифа България“, споделя адв. Савов.

Той добавя още, че от дълги години IFA е играла съществена роля както в развитието на определени принципи на международното данъчно облагане, така и в предоставянето на възможните решения на проблемите, възникнали при тяхното практическо прилагане. Това IFA е в състояние да постигне и днес, защото нейните членове са професионалисти с разностранна и в същото време висока компетентност в своята област – както от частния, така и от публичния сектор, включително съдилища, университети и други научни институции, редица  международни правителствени и неправителствени организации. Пример може да бъде даден с членовете на Постоянния научен комитет на организацията, сред които са учени от световна величина в областта на данъчните въпроси – председателстващият комитета Prof. Dr. S. Van Weeghel (Холандия), Prof. Dr. P. Pistone (Швейцария) Prof. K. Aoyama (Япония), Prof. G. Blanluet (Франция), Prof. W. Cui (Китай), Prof. D. Garabedian (Белгия), Prof. J. Gebhardt (Аржентина), Prof. Dr. P. Hinny ( Швейцария), Prof. Dr. G. Kofler (Австрия), Prof. Dr. F. Serrano Antón (Испания), г-н Armando Lara Yaffar (Председателстващият Комитета на ООН по въпросите на международното сътрудничество в областта на данъчното облагане) и др.  Както през годините, така и днес, IFA поддържа изключително високо ниво и стандарти на организираните от нея научи форуми и прояви, на които се обменят становища и мнения по актуални въпроси на международното данъчно облагане от представители на различни сектори на обществеността.

Като проводник на всички тези ценности на Международната данъчна асоциация, Сдружение ИФА Бранч България е техен представител у нас. „Сдружението беше акредитирано като официално и единствено подразделение на  Международната фискална асоциация през 2014г. на конгреса на ИФА в Мумбай, Индия“, казва адв. Савов. Днес ИФА България вече наброява над 50 корпоративни и индивидуални членове, сред които преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни консултанти, адвокати и адвокатски кантори.

У нас организацията е професионална и академична, не е обвързана с конкретен бранш, като обединяващ фактор на всички членове е нейната основната цел, а именно – развитието на данъчното право и неговото прилагане. По примера на IFA, българското подразделение включва консултанти, адвокати, счетоводни и одиторски кантори,  държавни служители, членове на съдебната система, университетски преподаватели и представители на академичните среди, както и множество заинтересовани членове от различни сфери на обществото. „Тази амалгама от експертиза, гледни точки и позиции, както и това, че сме част от изключително широка мрежа, ни даде увереността да организираме и първата за България международна конференция от такъв мащаб“, споделя адв. Валентин Савов.

Адв. Савов споделя повече и за същността на работата на Сдружение ИФА Бранч България: „Сред дейностите, които развиваме, е създаването на становища по законодателни мерки или предложения за развитието на българското данъчно право. До този момент сме изготвяли експертни становища, отнасящи се до предложените промени в Административно-процесуалния кодекс, данък добавена стойност върху личното потребление, промените в ЗКПО, и др. Експертните становища се изготвят от екипи от адвокати, счетоводители, одитори и университетски преподаватели. Чрез мрежата си във всички европейски държави имаме достъп и до европейски опит, практики и законодателство.“

С всички тези специалисти посетителите на Първата Международна Конференция на IFA у нас ще могат да се срещнат в зала 272 на СУ Св. Климент Охридски. Те ще могат да обсъдят редица въпроси в областта на данъчното право, да обменят опит и полезни контакти.

Повече за Първата международна Конференция на IFA в България можете да откриете на сайта на събитието – http://ifa-bulgaria.com/bg_BG/. Желаещите да направят своята регистрация и да се сдобият със запазено място в дните 18 и 19 май, могат да го направят, следвайки този линк – http://ifa-conference.com/#register.