Агенция за право и финанси
Дата: 26 февруари и 12 март - 2022 г. ОН-ЛАЙН - ZOOM      
Промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 1 януари 2018г.
Дата: 22 март 2018 г.       Място:  гр. София, Перформ Бизнес център – пл. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата)
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД организира обучение на тема „КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“ 26 февруари
Прочети повече.
                                                                       „АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД                                                                   организира научно-практическо обучение на тема                                    „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
Прочети повече.
  „АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД организира обучение на тема „КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“ 27
Прочети повече.
  „АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД организира обучение на тема „КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“ 14
Прочети повече.
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД организира обучение на тема „КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“ 15 февруари
Прочети повече.
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД            със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането организира семинар по темите:
Прочети повече.
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД                 със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането организира обучение на тема
Прочети повече.
Международната данъчна асоциация – същност и мисия
Първата Международна Конференция на International Fiscal Association (IFA) в България ще се проведе на 18 и 19 май 2017г. в
Прочети повече.
Ето как Правилникът за прилагане на ЗОП доразвива новата правна уредба на обществените поръчки
          Най-късно до 15 април т.г. Правилникът за прилагане на ЗОП трябва да бъде действаща част
Прочети повече.
Такси в абсолютен размер вместо пропорционалните при обжалване на процедури за обществени поръчки
Проектът на новата Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените
Прочети повече.
Таксиметровите превози на пътници – само от регистрирани търговци
От 1 април 2016 г. отпада досегашната възможност таксиметровите превози на пътници да се извършват от нерегистрирани лица – от
Прочети повече.
Предстои задължителна пререгистрация на всички фондации и сдружения с нестопанска цел
Пререгистрация на всички юридически лица с нестопанска цел и на клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ в България предвижда Министерският съвет в
Прочети повече.
1 ден е вече законовият срок за регистрация на ново търговско дружество от Агенцията по вписванията
 Изтече крайният срок, до който Агенцията по вписванията трябваше да приведе дейността си в съответствие с новите изисквания, въведени в
Прочети повече.
Зареждането с течни горива за собствени нужди: вече с регистрация и отчитане в НАП
От 1 ноември 2015 г. всички данъчно задължени лица, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения
Прочети повече.
Кандидатите за търсене и добив на подземни богатства ще загубят правата си, ако до три месеца не потвърдят своя интерес
До 24 октомври 2015 г. кандидатите за  разрешение за търсене, проучване  или за концесия за добив на подземни богатства, по
Прочети повече.