Агенция за право и финанси
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД            със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането организира семинар по темите:
Прочети повече.
Промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането  организира семинар на тема:
Прочети повече.
Промените в Гражданския процесуален кодекс, в сила от 31 октомври 2017 г.
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД  със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането  организира семинар на тема:
Прочети повече.
Имуществена отговорност на управителите, собствениците, съдружниците и акционерите по ТЗ, ДОПК и ЗАНН
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД  със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането организира семинар на тема:
Прочети повече.
Изграждане и управление на вътрешно-фирмена система за защита от измами, кражби и корупция
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД организира обучение на тема: ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ИЗМАМИ,
Прочети повече.
Промените в Закона за устройството на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането  организира семинар на тема: ПРАКТИЧЕСКИ
Прочети повече.
Промените в Търговския закон, в ГПК и в Закона за особените залози
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД  със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането  организира семинар на тема:
Прочети повече.
Как да решаваме наказателноправни казуси на конкурсен изпит
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането организира обучение на тема
Прочети повече.
Промените в банковото право, проблеми на принудителното изпълнение и спорни въпроси от банковата несъстоятелност
17 и 18 ноември 2016 г. гр. София, Бизнес център – бул. „Витоша“ 164                Билети може да закупите от Sabitie.bg,
Прочети повече.
ТЪРГОВЦИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ИЗИСКВАНИЯ, КОНФЛИКТИ, ЗАЩИТА
„ТЪРГОВЦИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ИЗИСКВАНИЯ, КОНФЛИКТИ, ЗАЩИТА” (законовите изисквания и практиката на КЗП и на съда в България и на
Прочети повече.
Новият Кодекс за застраховането – семинар
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането                                                         организира семинар на тема:
Прочети повече.
Семинар на тема „Обществени поръчки и европейски фондове“
  „АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането      организира семинар по
Прочети повече.
Банките и техните клиенти
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ” ООД със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането организира семинар на тема:
Прочети повече.