Агенция за право и финанси

От 1 април 2016 г. отпада досегашната възможност таксиметровите превози на пътници да се извършват от нерегистрирани лица – от името на регистриран превозвач, но за своя сметка (чл. 12, ал. 1 от ЗАП).

По силата на изменениятата на Закона за автомобилните превози, обнародвани в бр. 81 от 20.10.2015 г. на Държавен вестник, занапред таксиметрови превози на пътници ще могат да осъществяват само търговци, притежаващи удостоверения за регистрация от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

Изискването трябваше да влезе в сила още на 21 ноември 2015 г., но впоследствие въвеждането му беше отложено за 1 април 2016 г.