Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

организира обучение на тема

„КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ

НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“

26 февруари  2022 г.  (събота) – първи модул  (до 30 участник)

  и

12 март  2022 г.           (събота) –  втори модул  (до 30 участника)

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е интензивно, предназначено е за дипломирани юристи и включва два допълващи се модула,  като всеки един от тях има самостоятелна полезност и може да бъде избран и записан и отделно. Лекциите и дискусиите ще се проведат онлайн чрез платформата  ZOOM. Първият модул включва както методологическо, така и практическо обучение, докато вторият модул е основно практически – решаване, проверка и обсъждане на казуси при условия, близки до изпитните.

При едновременно записване за двата модула  цената за участие във втория е със 100 лв. отстъпка (100 вместо 200 лв.).

 ЛЕКТОРИ И СЪСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КАЗУСИ:

  доц. д-р ИВА ПУШКАРОВА   и    САВА ПЕТРОВ, прокурор при ВКП

Доц. д-р ИВА ПУШКАРОВА, преподавател по наказателно право в Софийския университет ,,Св. Кл. Охридски“ и Академията на МВР. Преподавател в Националния институт на правосъдието. Изследовател на съдебна практика с над 140 публикации по наказателноправни теми, правен консултант на Европейската комисия, Световната банка и Съвета на Европа, ръководител на изследователски и обучителен център Фондация за развитие на правосъдието. С дългогодишен опит в иновативни практически обучения на юристи.

САВА ПЕТРОВ, прокурор при Върховната касационна прокуратура, преподавател в Националния институт на правосъдието, бивш ръководител на Аналитичния отдел при ВКП. С дългогодишен опит в практически обучения на практикуващи юристи, член на множество работни групи по въпроси на законодателството и правоприлагането.

ПРОГРАМА:

 ПЪРВИ МОДУЛ

18 февруари  2022 г.  – изпращане на казус за самостоятелно решаване от курсистите преди първи модул от програмата

23 февруари  2022 г.  – срок за получаване чрез мейл на решенията на казуса за проверка от лекторите

26 февруари  2022 г.   (събота)

09,00 –  регистрация в онлайн-стаята на курса в  ZOOM

10,00-11.30 ч.  „Методология за решаване на наказателноправни казуси“ (лекция и практическо упражнение)

водещ:  доц. д-р Ива Пушкарова

11,30 ч.   Почивка

12,00-13.30 ч.   „Особености при решаване на казус при фактически и правни усложнения и при множествени решения. Казуси без решение“ (лекция)

водещ:  доц. д-р Ива Пушкарова

13,30 – 14.30 ч.   Обедна почивка

14,30-15.30 ч.   Решение на наказателноправния казус, получен от участниците преди датата на семинара. Обратна връзка по предложените решения и дискусия

Водещи:  доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров

15,30 ч.   Практикум:  Решаване на серии бързи казуси. Въпроси и отговори.  Дискусия.

Водещи:  доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров                                    

 

                  ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ПЪРВИ  МОДУЛ:   200  лв.

 

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите нa info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

 

 ВТОРИ МОДУЛ 

12 март  2022 г.   (събота)  от 09 до 13 часа

                    Писмено решаване на наказателноправен казус при условията на реалния  изпит (за четири часа с използване само на  нормативни актове). *

13,30 ч. – краен срок за изпращане чрез мейл на решението на казуса за проверка от лекторите с индивидуална рецензия

14,00 ч. –  регистрация в онлайн-стая  на курса в  ZOOM

14,30 ч.   Представяне и  обсъждане на правилното  решение на казуса  и  на  грешките,  допуснати от  участниците в обучението.   Материалноправни аспекти. Важни въпроси от наказателния процес.  **

Водещи:  доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров

16,30 ч.    Практикум:  Решаване на серия наказателноправни казуса. Въпроси и отговори. Обобщаваща дискусия.

Водещи:  доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров

18,00 ч.    Закриване на курса 

*    Курсистите ще получат чрез мейл казуса за самостоятелно решаване за време при условията на изпита до 17 ч. на 11 март 2022 г.

**  Персоналните рецензии на решенията си курсистите ще получат до 18 март 2022 г. като отговор на мейла, с който в срок до 13,30 ч. на 11 март 2022 г. са изпратили своето решение.

 

                      ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ САМОСТОЯТЕЛНО:                  200  лв.

                      ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ ПРИ УЧАСТИЕ И В ПЪРВИ:     100  лв.

 

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

 

Може би ще Ви е интересно?