Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането 

организира семинар на тема:

ПРОМЕНИТЕ  В ЗАКОНА

ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ,

в сила от 1 януари 2018 г. 

на 22 март 2018 г.

в гр. София, Перформ Бизнес център – пл. „Позитано“ 2

(до Съдебната палата)


Билети можете да купите от  Sabitie.bg  през този линк.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg


ЛЕКТОРИ:

доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА –  преподавател по граждански процес,  съдия във Върховния касационен съд (от 1992 до 1997 г.), съдия в Конституционния съд на Република България (от 1997 до 2006 г.), автор на десетки научни публикации в областта на дружественото и нестопанското право и в областта на гражданския процес, доктор по право с монографията  „Юридически лица с нестопанска цел“.

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВсъдия в Софийския апелативен съд – Търговско отделение. От 2001 г. до 2009 г. е съдия в Софийския районен съд и разглежда трудови и търговски спорове, като от 2006 г. до 2009 г. е и заместник-председател на съда. От 2009 г. до 2018 г. е съдия в Софийски градски съд – Търговско отделение, където разглежда търговски дела и регистърни производства по ЗПП и по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПРОГРАМА:

 

22 март 2018 г.  (четвъртък)

 

09,00 – 09,30 ч.    Регистрация на участниците

 

09,30 – 11,00 ч.    лекция: „Промените в Закона за ЮЛНЦ, в сила от 1 януари 2018 г. и отражението им върху статута на съществуващите фондации и сдружения, спортни клубове и федерации, частни центрове за професионално ориентиране и обучение, ловни сдружения, читалища, частни културни организации и другите юридически лица с нестопанска цел:

  • Пререгистрация:

– за кои ЮЛНЦ е задължителна?

– срокове;

– процедура, компетентни органи, документация;

– обжалване на отказите за пререгистрация.

  • Последици за непререгистрираните ЮЛНЦ.“

лектори:  доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА, съдия ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ

 

11,00 – 11,30 ч.    кафе-пауза

 

11,30 – 12,15 ч.   лекция: „Новата правна уредба за учредяване и регистрация след 1 януари 2018 г. на нови юридически лица с нестопанска цел:

– промените във възникването на правоспособността на ЮЛНЦ;

– обстоятелства, подлежащи на вписване;

– компетентни органи, производства;

– обявяване на актове в регистъра за ЮЛНЦ;

– защита на наименованието.”

лектор:  доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА

 

12,15 – 13,00 ч.    лекция: Обжалване на отказите за първоначална регистрация и за вписване на промени по партидата на юридически лица с нестопанска цел в регистъра към Агенцията по вписванията:

  • производство;
  • въпросът за приложимостта на досегашната съдебна практика след промените в ЗЮЛНЦ.“

лектор:  съдия ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ

 

13,00 14,30 ч.    почивка 

 

14,30 – 15,30 ч.    лекция: „Промените в правния режим на ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност  (част I) – получаване на статут, права и задължения”

 

15,30 16,00 ч.    кафе-пауза

 

16,00–17,00ч.   лекция: „Промените в правния режим на ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност  (част II) –  временно принудително спиране на статута в обществена полза, възстановяване, обжалване.

Съвет за развитие на гражданското обществостатут, правомощия, процедура за избор, финансиране на проекти на НПО със средства от държавния бюджет.“

лектор:  доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА

 

17,00 17,30 ч.    дискусия, въпроси и отговори

 

17,30 – 17,45 ч.    получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

 

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:  190 лв.

ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   180 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 160 лв. за участник

 

Важно!

Залата на семинара е с до 40 места.

 

Билети можете да купите от  Sabitie.bg  през този линк.                                                                                     

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg