Агенция за право и финанси
Дата: 27 март и 03 април - 2021 г. ОН-ЛАЙН - ZOOM      
ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ОТ 10 МАЙ 2018 Г.   НОВОСТИТЕ В БАНКОВОТО ПРАВО (М. МАРТ-МАЙ 2018 Г.)”
Дата: 14 и 15 юни 2018 г.       Място: гр. София, Перформ Бизнес център – пл. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата)
Промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 1 януари 2018г.
Дата: 22 март 2018 г.       Място:  гр. София, Перформ Бизнес център – пл. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата)