Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

 със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

 организира семинар на тема: „Промените в Гражданския процесуален кодекс, в сила от 31 октомври 2017 г.“

на 7 и  8 декември 2017 г.

в гр. София, Перформ Бизнес център – Площад  „Позитано“ 2

(до Съдебната палата)

Билети можете да купите от  Sabitie.bg  през този линк.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

 


ЛЕКТОРИ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група за обсъждане на промените на ГПК в Народното събрание

проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА – преподавател по гражданско процесуално право в  Юридическия факултет  на  Софийския университет „Св. Климент Охридски”, адвокат, участник в работната група по промените на ГПК в Народното събрание

МЕТОДИ ШУШКОВ – съдия в Софийски районен съд, докторант в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА:

7 декември 2017 г.  (четвъртък)

09,00 – 09,30 ч. Регистрация на участниците

09,30 – 10,15 ч.  лекция: „Измененията в подсъдността и в обезпечителното производство”.

лектор:  съдия МЕТОДИ ШУШКОВ

10,15 – 11,00 ч.   лекция: „Промените в уредбата на призоваванията, на таксите и на разноските в исковия и в изпълнителния процес”.

лектор:  съдия МЕТОДИ ШУШКОВ

11,00 – 11,30 ч.  кафе-пауза

11,30 – 12,30 ч. лекция: „Измененията в заповедното производство”

лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

12,30 13,30 ч.  почивка

13,30 – 15,00 ч.  лекция: „Промените в изпълнителния процес (част първа):

Компетентност. Покана за доброволно изпълнение. Особен

представител. Прекратяване и приключване на изпълнителния процес. Обжалване. Съразмерност. Несеквестируемост. Присъединяване на кредитори. Електронен запор върху вземане по сметка в банка.”

лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

 15,00 15,30 ч. кафе-пауза

15,30 – 16,30 ч.  лекция: „Промените в изпълнителния процес (част втора):

Измененията по отношение на оценката. Непротивопоставимост.

Изменения при наддаването в публичната продан и въвода във владение на купувача. Електронен публичен търг, изпълнение върху обекти индустриална собственост.”

лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

16,30 – 17,30 ч.  лекция: „Измененията в касационното производство по ГПК.”

лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

8 декември 2017 г.  (петък)

09,30 – 11,00 ч.    лекция: „Промените в условията за допустимост на касационното обжалване на решенията и на определенията, в сила от 31.10.2017 г.”

лектор:  съдия ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

11,00  – 11,30 ч.  кафе-пауза

11,30 –  13,00 ч. лекция: „Въпросът за задължителната съдебна практика на ВКС в контекста на измененията в касационното производство по ГПК.”

лектор:  съдия ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

13,00 13,30 ч.   получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

  • СТАНДАРТНА ЦЕНА: 280 лв.
  • ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“: 260 лв.
  • ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА: по 250 лв. за участник

Важно!

Залата на семинара е с до 40 места.

Билети можете да купите от  Sabitie.bg  през този линк.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg