Агенция за право и финанси

 

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

организира обучение на тема

„КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ

НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“

14 март  2020 г.  (събота) – първи модул  (до 30 участника)

и

21 март 2020 г.  (събота) изчерпани места !! – втори модул  (до 15 участника)

28 март 2020 г.  (събота) – втори модул  (до 15 участника) 

в гр. София, хотел „Рослин Тракия”, ул. „Солунска“ 30, зала „Тракия“

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е интензивно, предназначено е за дипломирани юристи и включва два допълващи се модула,  като всеки един от тях има самостоятелна полезност и може да бъде избран и записан и отделно. Първият модул включва както методологическо, така и практическо обучение, докато вторият модул е основно практически – решаване, проверка и обсъждане на казуси при условия, близки до изпитните.

При едновременно записване за двата модула  цената за участие във втория е със 100 лв. отстъпка (100 вместо 200 лв.).

                    ЛЕКТОРИ И СЪСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КАЗУСИ:

    доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА     и     проф. д-р ГЕРГАНА МАРИНОВА

Доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА е доцент по наказателно право, доктор по право и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Има и дългогодишен практически опит като адвокат по наказателни дела и като експерт в работни групи към Народното събрание и Министерство на правосъдието по въпроси на наказателното и административно-наказателното законодателство.

Съавтор е (с проф. д-р Лазар Груев) на изданията:

  • „Казуси по Наказателно право. Обща част.”,
  • „Казуси по Наказателно право. Особена част”

и

  • „Ръководство за решаване на наказателноправни казуси”.

Проф. д-р ГЕРГАНА МАРИНОВА е професор по наказателен процес в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и в Академията на МВР, доктор по право. Специализирала е в Италия, САЩ, Германия и Великобритания. Има над 35 публикации в областта на наказателния процес, сред които две монографии: „Екстрадицията и Европейската заповед за арeст” и „Споразумението в българския наказателен процес”.

Съавтор е (с проф. д-р  Веселин Вучков) на изданията:

  • „Наказателен процес. Схеми и таблици”

и

  • „Тестове по наказателен процес”

                                                               ПРОГРАМА:

                                                            ПЪРВИ МОДУЛ

                                                       14 март  2020 г.  (събота)

       09,00 – 10,30 ч.   Лекция: „Методология за решаване на наказателноправни казуси“

                                   Основни насоки за подготовката за конкурсен изпит чрез писмено решаване на правен казус. Методология за решаване на наказателноправни казуси – общи принципи.

Лектор:  доц. д-р Ралица Илкова

10,30 – 11,00 ч.          Кафе – пауза

11,00 – 13,00 ч.         Лекция: „Особености при решаване на казус без предложена в условието правна квалификация. Особености при решаване на казус с предложена правна квалификация. Особености при решаване на казус с усложнения относно деянията или относно лицата. Обосновка на решението при казус, изискващ разсъждения в хипотези.“

Лектор:   доц. д-р Ралица Илкова

13,00 – 14,00 ч.          Почивка

14,00 – 15,30 ч.          Представяне на правилното решение на наказателноправния казус, получен от участниците преди датата на семинара, за самостоятелно решаване като индивидуална част от обучението. Обсъждане на добрите страни и на съществените грешки като цяло в изпратените от  участниците  писмени решения на казуса.

Разяснения и отговори на въпроси на участниците, свързани с материалното право и с наказателния процес.

Водещи:  проф. Гергана Маринова и  доц. д-р Ралица Илкова

15,30 – 16,00 ч.          Кафе – пауза

16,00 – 18,00 ч.        Практикум:  Решаване на 4 (четири) наказателноправни казуса,

получени от участниците на място. Въпроси и отговори.  Дискусия.

Водещи:  проф. Гергана Маринова и  доц. д-р Ралица Илкова

                                ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ПЪРВИ  МОДУЛ:   200  лв.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите нa info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

                                                                                                   

                                                                     ВТОРИ МОДУЛ 

                                                               21 март 2020 г.  (събота) изчерпани места !!

                                                              28 март 2020 г.  (събота)

09,00 – 13,00 ч.         Писмено решаване на наказателноправен казус при условията на реалния  изпит.

13,00 – 14,00 ч.          Почивка

14,00 – 15,30 ч.         Представяне и  обсъждане на правилното  решение на казуса  и  на  грешките,  допуснати от  участниците в обучението. Материалноправни аспекти. Важни въпроси от наказателния процес.

Водещи:  проф. д-р Гергана Маринова и  доц.  д-р  Ралица Илкова

15,30 –16,00 ч.           Кафе – пауза

16,00 – 18,00 ч.          Практикум:  Решаване на четири наказателноправни казуса, получени

от  участниците на място. Въпроси и отговори. Обобщаваща дискусия.

Водещи:  проф. д-р Гергана Маринова и  доц.  д-р  Ралица Илкова

 

ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ САМОСТОЯТЕЛНО:                   200  лв.

ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ ПРИ УЧАСТИЕ И В ПЪРВИ:     100  лв.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

Може би ще Ви е интересно?