Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

                със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

организира обучение на тема

„КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ

НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“

 на 17 март 2019 г. (неделя) – първи модул

 и

   на 31 март 2019 г. (неделя) – втори модул

в гр. София

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

                           Билети можете да закупите от Sabitie.bg, като последвате  този линк.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е интензивно и включва два допълващи се модула,  като всеки един от тях има самостоятелна полезност и може да бъде избран и записан отделно. Първият модул включва както методологическо, така и практическо обучение, докато вторият модул е изцяло практически – решаване, проверка и обсъждане на казуси при условия, близки до изпитните. При едновременно записване за двата модула  цената за участие във втория е с 50 лв. отстъпка (100 вместо 150 лв.).

ЛЕКТОР И СЪСТАВИТЕЛ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КАЗУСИ:

доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА  и  проф. д-р ГЕРГАНА МАРИНОВА

 

Доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА е доцент по наказателно право, доктор по право и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Има и дългогодишен практически опит като адвокат по наказателни дела и като експерт в работни групи към Народното събрание и Министерство на правосъдието по въпроси на наказателното и административно-наказателното законодателство.

Съавтор е (с проф. д-р Лазар Груев) на изданията:

  • „Казуси по Наказателно право. Обща част.”,
  • „Казуси по Наказателно право. Особена част”

и

  • „Ръководство за решаване на наказателноправни казуси”.

 

Проф. д-р ГЕРГАНА МАРИНОВА е професор по наказателен процес в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и в Академията на МВР, доктор по право. Специализирала е в Италия, САЩ, Германия и Великобритания.

Има над 35 публикации в областта на наказателния процес, сред които две монографии: „Екстрадицията и Европейската заповед за арeст” и „Споразумението в българския наказателен процес”.

Съавтор е (с проф. д-р  Веселин Вучков) на изданията:

  • „Наказателен процес. Схеми и таблици”

и

  • „Тестове по наказателен процес”

 

ПРОГРАМА:

                                                    ПЪРВИ МОДУЛ

                                        17 март 2019 г. (неделя)

 

09,00 – 10,30 ч.          Лекция: „Методология за решаване на наказателноправни казуси“

                                     Основни насоки за подготовката за конкурсен изпит чрез писмено решаване на правен казус. Методология за решаване на наказателноправни казуси – общи принципи.

Лектор:  доц. д-р Ралица Илкова

10,30 – 11,00 ч.          Кафе – пауза

11,00 – 13,00 ч.          Лекция:   „Особености при решаване на казус без предложена в условието правна квалификация. Особености при решаване на казус с предложена правна квалификация.

Особености при решаване на казус с усложнения относно деянията или относно лицата. Обосновка на решението при казус, изискващ разсъждения в хипотези.“

Лектор:   доц. д-р Ралица Илкова

13,00 – 14,00 ч.          Почивка

14,00 – 15,30 ч.          Практикум: Представяне на правилното решение на наказателноправния казус, получен от участниците преди датата на семинара,

за самостоятелно решаване като индивидуална част от обучението. Обсъждане на добрите страни и на съществените грешки като цяло в изпратените от участниците  писмени решения на казуса.

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

15,30 – 16,00 ч.          Кафе – пауза

16,00 – 18,00 ч.          Практикум:  Решаване на 5 (пет) наказателноправни казуса,

получени  от участниците на място. Въпроси и отговори.  Дискусия.

 

                           ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ПЪРВИ  МОДУЛ:   150  лв.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

                           Билети можете да закупите от Sabitie.bg, като последвате  този линк.

 

 

                                                        ВТОРИ МОДУЛ

                                             31 март 2019 г. (неделя)

 

09,00 – 13,00 ч.          Писмено решаване на наказателноправен казус при условията на реалния  изпит.

13,00 – 14,00 ч.          Почивка

14,00 – 15,30 ч.          Представяне и  обсъждане на правилното  решение на казуса  и  на  грешките,  допуснати от  участниците в обучението.

Лектори:  проф. д-р Гергана Маринова,  доц.  д-р  Ралица Илкова

15,30 –16,00 ч.           Кафе – пауза

16,00 – 18,00 ч.          Практикум:  Решаване на пет наказателноправни казуса, получени от участниците на място. Въпроси и отговори. Обобщаваща дискусия.

 

Лектори:  проф. д-р Гергана Маринова,  доц.  д-р  Ралица Илкова

 

ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ САМОСТОЯТЕЛНО:                   150  лв.

ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ ПРИ УЧАСТИЕ И В ПЪРВИ:     100  лв.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

                           Билети можете да закупите от Sabitie.bg, като последвате  този линк.

 

Може би ще Ви е интересно?