Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането
                                                        организира семинар на тема:

                  „КОДЕКСЪТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, в сила от 1 януари 2016 г.,

новите изисквания към застрахователите и застрахователните договори,

                     приложимост на досегашната съдебна практика на ВКС“

                                                               18 и 19 април 2016 г.
                         гр. София, х-л „Маринела“ (бивш „Кемпински“), зала „Витоша“

 

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация може да получите на info@apf.bg

ЛЕКТОРИ:

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ –заместник председател на Комисията за финансов надзор и ръководител на управление „Застрахователен надзор“;  преподавател във ВУ по застраховане и финанси;

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА – съдия във Върховния касационен съд;

КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ – заместник председател на Асоциацията на българските застрахователи; член на Управителния съвет и изп. директор на „Дженерали застраховане“ АД;

АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА – адвокат, консултант и представител на Асоциацията на българските застрахователи при обсъждането на новия КЗ в комисиите на парламента;

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ – началник-отдел „Надзорна политика и анализи“ в управление „Застрахователен надзор“ на КФН

модератор: РОСЕН ХУБЕНОВ

 

ПРОГРАМА:

18 април 2016 г. (понеделник)

09,00 –09,30 ч. Регистрация на участниците

09,30 –11,00 ч. лекция: „Промените във финансовите и юридическите изисквания към застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници, въведени с новия Кодекс за застраховането. Срокове за привеждане в съответствие. Последици.“

                          лектори:  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ и НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

11,30 –13,00 ч. лекция: „Промените в изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.“

                          лектор:  КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ

14,00-18,00 ч.  лекция: „Приложимост на задължителната съдебна практика на Върховния касационен съд към разпоребите на новия Кодекс за застраховането,  в сила от 01.01.2016 г.  Действие на Тълкувателно решение № 1 от  23.12.2015 г. на ВКС по въпросите на отговорността на застрахователите  и  договора за застраховка  „Гражданска отговорност“.

                          лектор:  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

19 април 2016 г. (вторник)

09,00 – 13,00 ч.  лекция: „Промените в правната регламентация на договора за застраховане  и на основанията за отказ от изплащане на обезщетение, новата класификация на застраховките,  новостите  в  правната уредба на застраховката „Гражданска отговорност“.

                           лектори:  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА и НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

13,00-13,30 ч.  –   получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

 

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:   290 лв.

ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   270 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА – 270 ЛВ.

ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ АБОНАТИ НА „АПИС-ВРЕМЕ“ – 260 ЛВ.

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация може да получите на info@apf.bg