Агенция за право и финанси
„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането 
организира семинар на тема:

ПРАКТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ, ОБЩИНИТЕ, НОТАРИУСИТЕ И АДВОКАТИТЕ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА – В СИЛА ОТ 11.02.2017 Г. –   И ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

на 27 и 28 април 2017 г.

гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2

(до Съдебната палата)

 

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация и проформ фактура за участие може да получите на info@apf.bg


ЛЕКТОРИ:

ЕВГЕНИЯ ДАШИНА – експерт по вещно-правните и административно-правните въпроси по прилагането на ЗКИР и на Закона за устройство на територията, с богат практически опит като нотариус, юрисконсулт на община и адвокат. Един от авторите на проектите на Закона  за нотариусите и нотариалната дейност, на Закона за кадастъра и имотния регистър и на всички подзаконови актове по прилагането им, на книгата „Актуални проблеми на нотариалната практика” и на редица научни публикации по тези теми.

САВИН КОВАЧЕВ – юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. – 2009 г.), отговарящ за устройство на територията, кадастър, концесии, строителни правила и норми. Един от авторите  на проектозаконите за местното самоуправление и местната администрация, за административно-териториалното устройство, за държавната и общинската собственост, за устройството на територията, за концесиите, за камарата на българските строители, за геодезията, картографията и кадастъра. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; „Строителен наръчник“; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството”.

арх. ВЕСЕЛА ВЪЛЧЕВА-МАКГИЙ – председател на Управителния съвет на Българския Съвет за Устойчиво Развитие / Bulgarian Green Building Council (BGBC). Архитект. Експерт в сферата на устойчивото развитие и одитор по международните системи за сертифициране на сгради LEED, BREEAM, DGNB и EDGE. Лицензиран обучител на одитори по системата LEED, съдружник в международната компания Трипъл Грийн Груп и управител на европейския клон на дружеството. Има богат опит в широк спектър от проекти за сертифициране на сгради по LEED и BREEAM в България, Русия, Азия и САЩ. Като един от основателите и председател на BGBC, работи за популяризирането на ползите от зеленото строителство и устойчивите практики, чрез семинари, обучения, обществени инициативи и проекти на местно и европейско ниво.

модератор: РОСЕН ХУБЕНОВ, директор на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

ПРОГРАМА:

27 април 2017 г. (четвъртък)

09,00 –09,15 ч.   Регистрация на участниците

09,30–11,00 ч.    лекция: „Регистри и архиви на индивидуалните административни актове                         по  устройство на територията и строителството.

Подробният устройствен план по чл.16 – същност, изработване, одобряване и проблеми след промените в ЗУТ.“

лектор: САВИН КОВАЧЕВ

11,00-11,15 ч.    кафе-пауза

11,15-11,45 ч.   лекция: ‘’Сертифицирането на сгради по международно признати системи за  устойчиво строителство  – кои са актуалните инструменти, какви са ползите за инвеститорите и строителите и как системните изисквания представляват повишен контрол на качеството и комфорт на обитателите?’’

лектор: арх. ВЕСЕЛА ВЪЛЧЕВА-МАКГИЙ

11,45–13,00 ч.    лекция: „Територии за комплексно застрояване – актуално състояние и перспективи след измененията на нормативната регламентация.

Нови моменти по отношение на оградите, временните строежи и преместваемите обекти.

Процедурата по допускане изработването, одобряване и изменение на подробните устройствени планове и отношението им с общите устройствени планове.“

лектор: САВИН КОВАЧЕВ

13,00-14,00 ч.    почивка

14,00–15,30 ч.   лекция: „Режимите за разрешаване на строителство след последните                             законодателни промени.

Загуба на правно действие на разрешението за строеж и  неговата презаверка.

Строителен процес – етапи, участници, актове и протоколи.“

лектор: САВИН КОВАЧЕВ

15,30-16,00 ч.  кафе-пауза

16,00-17,30 ч.  лекция: „Оспорване на индивидуалните административни актове по                                          устройство на територията – нови моменти.

Контрол за недопускане нарушения на ЗУТ.

Промените в административно- наказателните разпоредби на ЗУТ.

Въпроси от участниците, обсъждане на казуси и дискусия по представената тематика.

лектор:  САВИН КОВАЧЕВ

28 април 2017 г. (петък)

09,30–11,00 ч. лекция: „Промени в процедурата и технологията за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно ЗКИР, както и с понятието за кадастър, кадастрална карта и кадастрални регистри.

Новото в разпоредбите, свързани с поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри.”

лектор:  ЕВГЕНИЯ ДАШИНА

11,00-11,30 ч.    кафе-пауза

11,30 –13,00 ч. лекция: „Изменение на влезли в сила одобрени  кадастрална карта  и кадастрални регистри. Процедура и последици. Промените в закона относно създаването и поддържането на имотния регистър. Преходни и заключителни разпоредби на закона.“

лектор:  ЕВГЕНИЯ ДАШИНА

13,00-13,30 ч.  –   получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

  • СТАНДАРТНА ЦЕНА:  280 лв.
  • ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.
  • ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 250 лв. за участник

Важно!

Залата на семинара е с до 40 места.

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация и проформ фактура за участие може да получите на info@apf.bg