Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

организира обучение на тема

„КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ

НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“

на 27 и 28 март 2017 г. (понеделник и вторник)

в гр. София, ул. „Бисер“ 2, зала „Лозенец“ (близо до НДК)

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

Билети можете да закупите от Sabitie.bg, като последвате  този линк.


ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението включва два допълващи се модула, всеки от които е и със самостоятелна практическа стойност и полезност.
Първият обучителен модул (на 27 март – понеделник ) обхваща методологически указания и практика: обсъждане на правилното решение на специален казус, решен от участниците предварително и самостоятелно.
Вторият модул(на 28 март – вторник) е изцяло практически: решаване на казус при условията на изпита – за четири часа в зала – с индивидуална писмена рецензия на решението на всеки участник, както и обсъждането на други два конкурсни казуса, предварително получени и решени от участниците.
Можете да изберете само единия от обучителните модули на цена 99 лв. или да се включите и в двата на обща цена 160 лв. (по 80 лв. на модул – получавате 38 лв. отстъпка).

ЛЕКТОР И СЪСТАВИТЕЛ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КАЗУСИ:       доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА

Доцент по наказателно право, доктор по право и преподавател в катедра “Наказателноправни науки” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Има и дългогодишен практически опит като адвокат по наказателни дела и като експерт в работни групи към Народното събрание и Министерство на правосъдието по въпроси на наказателното и административно-наказателното законодателство.

Съавтор е (с проф. д-р Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд от 2007 до 2014 г.) на изданията:

  • „Казуси по Наказателно право. Обща част.”,
  • „Казуси по Наказателно право. Особена част” и
  • „Ръководство за решаване на наказателноправни казуси”.

ПРОГРАМА:

                                                              Модул едно  –  27 март 2017 г. (понеделник)

09,00 – 10,30 ч. лекция: Основни насоки за подготовката за конкурсен изпит чрез писмено решаване на правен казус.

Методология за решаване на наказателноправни казуси – общи принципи.

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

10,30 –11,00 ч. Кафе – пауза

11,00 –12,30 ч. лекция: Особености при решаване на казус без предложена в условието правна квалификация.

Особености при решаване на казус с предложена правна квалификация

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

12,30 – 13,30 ч. Почивка

13,30 – 15,00 ч лекция: Специфика при решаване на казус с усложнения относно деянията или относно лицата.

Обосновка на решението на казус, изискващ разсъждения в хипотези.

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

15,00 – 15,30 ч. Кафе – пауза

15,30 – 16,30 ч. практика: Представяне на правилното решение на наказателноправния казус, получен от участниците предварително, като индивидуална част от обучението.

Водещ: доц. д-р Ралица Илкова

16,30 – 18,00 ч. практика: Обсъждане на добрите страни и на съществените грешки в изпратените от участниците писмени решения като цяло. Въпроси и отговори. Дискусия.

Водещ: доц. д-р Ралица Илкова

ЦЕНА за модул едно:  99 лв. за участник.

Билети можете да закупите от Sabitie.bg, като последвате  този линк.

                                                             Модул две  –  28 март 2017 г. (вторник)

09,00 – 13,00 ч. Писмено решаване на наказателноправен казус при проиграване на реални изпитни условия*

13,00 –14,00 ч. Почивка

14,00 –15,30 ч. Практика: Обсъждане и представяне на правилното решение на наказателноправен казус № 1, получен от участниците предварително, като индивидуална част от обучението. Дискусия с въпроси и отговори.

Водещ: доц. д-р Ралица Илкова

15,30 –16,00 ч. Кафе – пауза

16,30 – 18,00 ч. Практика: Обсъждане и представяне на правилното решение на наказателноправен казус № 2, получен от участниците предварително, като индивидуална част от обучението. Дискусия с въпроси и отговори.

Водещ: доц. д-р Ралица Илкова

* Всеки участник в модул две ще получи индивидуална рецензия на писмената си работа по електронна поща в двудневен срок от решаването на казуса в зала.

 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

 

ЦЕНА за модул две: 99 лв. за участник.

ОБЩА ЦЕНА за модули едно и две: 160 лв. (по 80 лв. за модул).

Цената включва:

  • участие в лекциите и в практическите упражнения;
  • работно място в залата на маса за писане и за лаптоп;
  • кафе паузи;
  • помощни материали;
  • казус за самостоятелно решаване и представяне и обсъждане на правилното му решение, както и на съществените постижения и пропуски в изпратените от участниците писмени решения като цяло.
  • индивидуална писмена рецензия на решението на казуса на всеки участник в модул две, написано в залата.

ВАЖНО: Обучението е за малка група – до 20 участника!   Запишете се сега!

                        Билети можете да закупите от Sabitie.bg, като последвате  този линк.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

                                                               или на тел. 0878 161 901